Politica de confidențialitate

Pop Raveca Întreprindere Individuală  te asigură că va prelucra datele tale în mod onest, transparent și informat, conform schimbărilor și modificărilor aduse de Regulamentul (EU) general privind protecția datelor cu caracter personal nr. 2016/679 (GDPR).

Prin prezenta, dorim să te informăm despre această Politică de prelucare a datelor cu carcter personal pe site-ul Raus.ro

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor poate fi modificată sau actualizată oricând de către Pop Raveca Întreprindere Individuală, atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele tale. Vom publica totul pe site-ul nostru www.raus.ro

CINE SUNTEM?

Site-ul www.raus.ro, denumit în continuare „ raus.ro”, este deținut și administrat de societatea Pop Raveca Întreprindere Individuală, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Târgu Mureș, str. Evreilor Martiri nr. 31 A, et.4, ap. 13, Jud. Mureș, având număr de ordine în Registrul Comertului sub nr. F26/497/02.04.2009, cod fiscal 25388677 , email: info@raus.ro , telefon: 0754 055 150

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, sau de modul în care prelucrăm datele sau drepturile tale ne poți contacta pe info@raus.ro .

CE SUNT DATELE PERSONALE?

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (de exemplu numele, prenumele tău, email, contul bancar) sau indirect (de exemplu, în funcție de profilul pe care îl creăm pentru a-ți transmite oferte personalizate). Anumite informații sunt mai puțin evidente (IP-ul computerului tău), dar asociate cu persoana ta, ne ajută să te putem identifica și se circumscriu astfel noțiunii de ”date personale”.

CE DATE PRELUCRĂM?

Prelucrăm și colectăm doar datele care ne sunt necesare pentru trimiterea și procesarea comenzilor pe site-ul nostru dar și pentru îmbunătățirea experienței atunci când navighezi pe website-ul nostru.

 • Nume și prenume
 • Adresă de email
 • Adresă de livrare
 • Telefon
 • Sex
 • Vârstă
 • Cont bancar
 • Geo localizarea generală a dispozitivului de pe care navigați sau vă autentificați

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție ofertele adaptate profilului dvs. Pe site-ul nostru putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie.

De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE A DATELOR

Raus.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • Pentru rezolvarea solicitărilor, procesării comenzilor sau email-urilor trimise de dvs
 • Pentru facturarea și/sau procesarea comenzilor
 • Pentru returnarea și rambursarea contravalorii produselor
 • Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră oferită pe website
 • Pentru monitorizarea traficului pe website
 • Pentru trimiterea notificărilor de procesare a comenzilor
 • Pentru trimiterea comunicărilor noastre personalizate sau a ofertelor de interes pentru dvs. Ofertele comerciale trimise sunt doar cu consimțământul dvs, prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– accesarea link-ului de dezabonare afișat în secțiunea de jos a newsletter-ului pe care îl primiți de la noi

– contactarea raus.ro folosind detaliile de contact de pe website

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Pop Raveca Întreprindere Individuală de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau solicitări trimise prin intermediul comenzilor sau email-ului.

 

DURATA PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE

Pop Raveca Întreprindere Individuală  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate la punctul anterior. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații si vom onora aceste solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, administratorul www. raus.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină www. raus.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului:

– Pentru administrarea Site-ului;

– Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– Pentru transmiterea ofertelor către dumnevoastră;

– Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;

– Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

– Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc,

– Pentru expedierea coletului catre dvs prin firmele de curierat sau Posta Romana.

Datele dvs personale pot fi dezvăluite partenerilor noștri sau furnizorilor de servicii (operatori de plăți online, furnizori de servicii IT și mentenanță site, furnizori de servicii de transport și curierat, operatori de platforme de marketing și pentru comunicări comerciale). Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat respectă prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizatre către Pop Raveca Întreprindere Individuală pot fi transferate în afara României. Toate aceste date vor fi transferate numai după acceptarea folosirii acestor date.

 

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

Ne angajăm să respectăm confidențialitatea datelor dvs. personale și să garantăm exercitarea drepturilor dvs.  În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de Pop Raveca Întreprindere Individuală, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Pop Raveca Întreprindere Individuală cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Pop Raveca Întreprindere Individuală a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Pop Raveca Întreprindere Individuală să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de către Pop Raveca Întreprindere Individuală către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Pop Raveca Întreprindere Individuală sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Pop Raveca Întreprindere Individuală poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: info@raus.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de cookie-uri

 

Putem actualiza această politică de confidențialitate din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Site-ul www.raus.ro. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această politică de confidențialitate.

Vă rugăm să consultați această politică de confidențialitate periodic pentru orice modificări.